در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 118047

ساناز زیبانژاد

متخصص زنان و زایمان

نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک نوژن
فاز دو، طبقه یک
شماره های تماس:03135548053-4
بیمه های طرف قرارداد:آزاد